fbpx
Teknikgrabbarnas logga

Vi hjälper Teknikgrabbarna att nå sina tillväxtmål

  • WordPress
  • Sociala Medier
  • SEO
  • WordPress
  • Nyhetsbrev
  • SEO
  • Google Ads
  • Nyhetsbrev
  • Google Ads
  • Nyhetsbrev

Teknikgrabbarna startade 2018 är en e-handlare som säljer teknik, mobiltillbehör och mobilreservdelar.

Digital marknadsföring

Teknikgrabbarna kontaktade oss i februari 2021 efter uppsägning av kontrakt med en konkurrerande byrå. De ville huvudsakligen byta då de upplevde att försäljningen hade stagnerat och upplevde att samarbetet inte fungerade på grund av bristande tillgänglighet, icke existerande kommunikation och näst intill obefintlig proaktivitet. 

De gav oss en förfrågan där de ville förbättra sin månadsförsäljning genom sin digitala marknadsföring. De frågade huvudsakligen om spetskompetens i Google Ads och Facebook Business manager men även efter ett företag med expertis inom marknadsföring i stort. Vi ger också råd gällande hemsida med saker så som optimering, funktioner och design. Detta för att optimera hemsidan mot den digitala annonseringen. 

Teknikgrabbarna hade mycket historiska data som vi kunde ta del av, vilket gjorde att vårt förarbete blev en väldigt bra grund för nästa steg vilket var utförandet.

 Vi startade uppdraget i april efter att deras tidigare kontrakt gått ut. Vi har utöver annonseringsoptimering i Google Ads och Facebook Business Manager nästintill daglig kontakt, där vi talar strategi, rådgivning och idéer för att ständigt förbättra samarbetet.

Det proaktiva arbetet i samverkan med kunden är något som lett till att de varje månad har valt att öka sin budget efter kontinuerlig ökad försäljning. En viktig förändring som vi gjorde var att allokera om budgeten utifrån vart vi fick bäst resultat. Vi har sedan dess ökat omsättningen per månad med 120% med en snitt-ROAS över alla kanaler på 6.8

Kolla in teknikgrabbarna här