fbpx

MARKNADSSTRATEGI

Marknadsstrategi är det första steget mot en lyckad marknadsföring! När vi arbetar med företag går vi först igenom dagsläget genom en så kallad nutidsanalys. Nästa steg är att hitta era KSP (key selling point) USP (unique selling point) samt utvärdering av företagets strategiska position. Genom dessa analyser kan vi sedan skräddarsy en marknadsstrategi som passar bäst för just dig och ditt företags behov.

STRATEGI – HITTA RÄTT FRÅN START

För att växa som företag krävs det att man ökar sin omsättning, vinst och får in fler kunder. Centralt i allt det finns marknadsföringen. Verktygen som idag finns tillgängliga för marknadsföring är många och möjligheterna är oändliga. Men i djungeln av alla möjligheter är det lätt att man vill göra allt och man börjar elda för kråkorna.

Marknadsstrategin bör fokusera på kundens behov och önskningar, vilka företagets konkurrenter är, nya trender samt den tekniska och ekonomiska utvecklingen. När du blir kund hos oss ser vi därför alltid till att från början analysera vilka av verktygen och möjligheterna som passar bäst för dig. Vi gör en webbanalys för att samla in information om dina kunders beteende på din hemsida. Vi gör självklart också en målgruppsanalys för att hitta och ta fram din målgrupp – på så sätt träffa rätt med annonseringen och få ner cpc (cost per click).

Papper som ligger på ett bord med texten marknadsstrategi

MARKNADSSTRATEGI FÖR DINA MÅL

Mätbara resultat är det viktigaste för oss när vi arbetar med företag som vill växa och utvecklas. Vi vill att du ska se en märkbar skillnad i omsättningen och resultatet. För att skapa effektiv kundtillväxt krävs därför en marknadsstrategi som hjälper dig att hålla riktning mot ditt mål och hjälper dig att förutspå resultatet av din marknadsinvestering. Därför tar vi, tillsammans med dig, i början fram en tydlig målsättning som vi ska jobba mot. Efter det presenterar vi en unik marknadsstrategi som vi vet passar ditt företag och målsättningen bäst.

Det grundliga förarbetet med analyser inom konkurrens, målgrupper, historisk utveckling, nutiden m.m. lägger en stabil grund för din framtida utveckling. När vi därefter drar igång med arbete vill vi växa tillsammans med dig och ha en öppen och transparent dialog från början till slut. Du som kund ska alltid veta vad er investering går till. Vill du veta mer? Läs mer om våra cases och kontakta oss för att boka in ett gratis kundmöte!

Gul neontext på svart bakgrund

Vanliga frågor

HUR LÄGGER MAN UPP EN MARKNADSSTRATEGI?

En övergripande marknadsstrategi bör innehålla analyser av bland annat marknaden, konkurrenter och eventuella kunder. Vilka är dina globala och lokala konkurrenter? Vilka riktar du din produkt till och vad är deras egenskaper? Hur ser marknaden ut gällande storlek, trender och prissättning? När du besvarat dessa frågor ska du klura ut din målsättning. Vad önskar du få ut av din marknadsföring? Är det leads, synlighet eller båda två som du behöver? Skapa därför en lista från ditt viktigaste mål till mindre brådskande mål – prioritera! Det är sedan lämpligt med en mer detaljerad strategi för hur du skapar ditt material för att nå ut till kunder. Du är nu redo att skrida till verket och implementera din strategi!

HUR HÖG MARKNADSFÖRINGSBUDGET ?

Hur stor din marknadsföringsbudget kan vara beror på hur mycket pengar företaget har tillgängligt. Vad har du råd att lägga varje månad? En tumregel är att företag som har som mål att behålla sina befintliga intäkter ska lägga ca 3% av intäkterna. De som fokuserar mer på tillväxt spenderar 5%. Hitta en följsam summa – om du marknadsför dig olika mycket från månad till månad så kommer också ditt företag ha samma orytmiska puls. Det är viktigt att sätta rätt summa för att undvika att din investering ska ge mer än den tar. Företag som spenderar lite och konsekvent under en längre period får generellt ut mer av det än en som satsar stora summor lite då och då. 

HUR SER JAG RESULTAT AV MARKNADSFÖRINGEN?

KPI (Key Performance Indicators) är tydliga och specifika mätetal eller nyckeltal som företag och organisationer kan använda för att spåra och mäta sina framsteg på vägen mot ett särskilt mål. Det finns olika sorters KPIer man kan använda beroende på vad man vill analysera. Vanliga frågor inom SEM är; Hur många personer har besökt hemsidan? Hur många besökare har resulterat i leads? Hur många leads har blivit kunder? Genom KPI kan man enkelt analysera effektiviteten av din marknadsstrategi och utvärdera dina marknadsföringsinsatser. Behöver du förändra något för att nå dina uppsatta mål? Om så, vad? Vi hjälper dig!